Badania kierowców

Wymagane badania dla kierowców

Badanie na kierowców kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T obejmuje:

  1. Ogólne badanie lekarskie
  2. Badanie okulistyczne
  3. Badanie poziomu cukru we krwi

Badanie na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T obejmuje:

  1. Ogólne badanie lekarskie
  2. Badanie okulistyczne
  3. Badanie psychotechniczne dla kierowców, tzn. m.in. badanie widzenia zmierzchowego, olśnienia i wrażliwości na kontrast
  4. Badanie poziomu cukru we krwi

Zapoznaj się z: