Badania marynarzy

Wymagane badania dla marynarzy konieczne do uzyskania „Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia”

 1. Morfologia krwi z rozmazem.
 2. OB.
 3. Poziom glukozy we krwi.
 4. Profil wątrobowy.
 5. Badanie ogólne moczu.
 6. Badanie krwi w kierunku HIV (AIDS).
 7. Badanie krwi w kierunku kiły WR (USR).
 8. RTG klatki piersiowej.
 9. Elektrokardiogram.
 10. Badanie kału na nosicielstwo duru brzusznego i paradurów (do działu hotelowego oraz przy pierwszym badaniu).
 11. Konsultacja okulistyczna (ostrość wzroku, rozróżnianie barw, pole widzenia, dno oka).
 12. Konsultacja laryngologiczna z audiogramem (do działu maszynowego)
 13. Orzeczenie stomatologa o stanie uzębienia.
 14. Konsultacja ginekologiczna u kobiet.
 15. Legitymacja ubezpieczeniowa.
 16. Książeczka wojskowa lub żeglarska.

Zapoznaj się z: