Za burtą

Słowo wstępne

Lubię pisać choć trudno znaleźć mi na to czas. Lepiej chyba wychodzi mi pisanie o konkretach co znalazło odzwierciedlenie w fachowych artykułach i książkach. Pisanie na luźne tematy nie wychodzi mi najlepiej. Warto jednak na piśmie zarejestrować swoje wspomnienia i refleksje.

Jako pierwszy skłonił mnie do tego doktor Jerzy Miłkowski, starszy kolega z mojej Alma Mater, Wojskowej Akademii Medycznej. Najpierw zebrał on materiały biograficzne o absolwentach WAM, które opublikował w „Pamiętniku Akademickim WAM” wydanym w 1997 r. Następnie zwrócił się do kolegów o nadsyłanie swoich wspomnień z okresu studiów i pracy lekarza wojskowego. Wysłałem trzy opowiadania o ciekawych zdarzeniach z mojej pracy i służby.

Książka pt. „Lekarze Wojskowi. Wspomnienia i refleksje” ukazała się w 2003 r. Moje opowiadania nie znalazły się w niej, gdyż w ocenie Jurka, były zbyt kontrowersyjne. Dwa pierwsze z nich znalazły się na łamach miesięcznika „Skalpel” Wojskowej Izby Lekarskiej. Trzeci o karierze lekarza nurkowego nie dostał się na szpalty w tych samych powodów co w pamiętniku WAM. Po zmianach personalnych w „Skalpelu” w końcu po kilkunastu latach został opublikowany w numerze 7-8 z 2017 r.

Teraz zamieszczam je na swojej stronie internetowej w zakładce o intrygującej nazwie „Za burtą”, gdyż uważam, że są ciekawym opisem minionej epoki. Może będą przyczynkiem to napisania własnych wspomnień przez innych lekarzy. Znajdą się tu też i inne, mniej lub bardziej kontrowersyjne artykuły, które wcześniej publikowałem w różnych pismach, a które warte są przypomnienia.

Dr med. Jarosław Krzyżak

Gdynia, pierwszy dzień wiosny, 21 marca 2018 r.

 1. Działalność antysocjalistyczna z małoletnimi harcerzami.
  Obóz harcerski Potęgowo 1982.
 2. Kara za uratowanie życia !
  Interesujące leczenie hiperbarią tlenową w Boże Narodzenie 1986 r.
 3. Blaski i cienie nauki wojskowej.
  Kariera lekarza nurkowego.
 4. Popularno-naukowe publikacje dla nurkujących.
  Pisarstwo nurkowe.
 5. Medyczne publikacje dla nurkujących.
  Medyczne pisarstwo nurkowe.
 6. Uczyć się, czy nie uczyć? Oto jest pytanie!
  Edukacja nurkowa.
 7. Nurkowanie dzieci.
  Nurkowanie dzieci.
 8. Statystyka urazów nurkowych 2003-2014 – prezentacja.
  Wypadki nurkowe – prezentacja.
 9. Wypadki nurkowe Polaków.
  Wypadki nurkowe Polaków.
 10. Nurkowanie dzieci po raz drugi.
  Nurkowanie dzieciaków.