Badania pracowników

Usługi z zakresu medycyny pracy:

  1. Opieka profilaktyczna nad pracownikami, uczniami i studentami.
  2. Wydawanie orzeczeń o zdolności do pracy.
  3. Badania lekarskie do pracy na morzu – międzynarodowe świadectwa zdrowia.
  4. Badania lekarskie nurków do nurkowania zawodowego i rekreacyjnego.
  5. Wydawanie orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  6. Wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych.
  7. Badania kierowców.
  8. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Zapoznaj się z: