Badania nurków

Wymagane badania dla nurków zawodowych

Badanie wstępne obejmuje:

 1. Badanie RTG klatki piersiowej
 2. Badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu)
 3. EKG spoczynkowe w 12 odprowadzeniach, a u osób po 45. roku życia – EKG wysiłkowe
 4. Badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym
 5. Badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją
 6. Morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, trójglicerydów i albumin
 7. Badanie ogólne moczu
 8. Badanie RTG kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych)
 9. Konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia
 10. Test ciśnieniowy

Badanie okresowe obejmuje:

 1. Badanie RTG klatki piersiowej
 2. Badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria)
 3. EKG spoczynkowe w 12 odprowadzeniach, a u osób po 45. roku życia – EKG wysiłkowe
 4. Badanie audiometryczne
 5. Morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, cholesterolu, trójglicerydów, albumin
 6. Badanie ogólne moczu
 7. Badanie RTG kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), które wykonuje się co 4 lata, chyba że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania
 8. Konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia

Wymagane badania dla płetwonurków amatorów

Badanie wstępne i okresowe obejmuje:

 1. Badanie RTG klatki piersiowej
 2. Badanie morfologiczne krwi z OB
 3. Badanie ogólne moczu
 4. Badanie poziomu glukozy
 5. EKG spoczynkowe dla osób po 45. roku życia

Zapoznaj się z: