Publikacje

Książki

Najnowsza książka

J. Krzyżak, K. Korzeniewski;
Medycyna dla nurkujących
Wydawnictwo 4Font Poznań 2020 r.
Książka format B5, oprawa twarda,
908 stron, 290 zdjęć i rycin,
95 tabel dla nurków,
12 map kontynentów i regionów świata.
Dostępna tylko na zamówienie poprzez stronę www.medycynanurkowa.pl
Książka nie będzie dostępna w wolnej sprzedaży w księgarniach.

J. Krzyżak; Medycyna dla nurków w pigułce.
Wydawnictwo KOOP-graf, Poznań 2008 r.;
książka format C5, oprawa twarda, 331 stron,
94 ryciny w tym 65 kolorowych, 24 tabele.

J. Krzyżak; Medycyna nurkowa.
Wydawnictwo KOOP-graf, Poznań 2006 r.;
książka format B5, oprawa twarda, 664 strony,
153 zdjęcia w tym 102 kolorowe, 101 tabel,
21 wykresów.

J. Krzyżak; Medycyna dla nurków.
Wydawnictwo KOOP-graf, Poznań 1998 r.;
książka format B5, oprawa twarda, 449 stron,
74 ryciny w tym 29 kolorowych, 56 tabel.

J. Krzyżak, M. Strzelecki, C. Tobiasz, J. Toczek;
Fizjopatologia nurkowania – podręcznik.
Wydawnictwo MON, Gł. Zarz. Szkol. Boj.,
Sygnatura: Szkol. 634/1985, format A6,
oprawa miękka, 103 strony, 23 ryciny, 5 tabel.
Nakłady ww. książek są wyczerpane i niedostępne u autora jak i wydawcy.

Artykuły

 1. J. Krzyżak, K. Korzeniewski. Kwalifikacje zdrowotne do nurkowania. Lek. wojsk. 2020, 98, 4: 248-255.
 2. J. Krzyżak, K. Korzeniewski. Zasady bezpieczeństwa, higieny i dobrej praktyki nurkowej. Lek. wojsk. 2020, 98, 4: 256-262.
 3. J. Krzyżak, K. Korzeniewski. Medycyna podróży dla nurkujących. Lek. wojsk. 2019, 97, 2: 166-174
 4. K. Korzeniewski, J. Krzyżak. Travel medicine for divers. Int. Marit. Health 2017, 68, 4: 215-228
 5. J. Krzyżak. Statystyka ciężkich urazów nurkowych wśród polskich nurków w latach 2003-2014. Polish Hyperbaric Research, 2014, 49, 4:7-18.
 6. J. Krzyżak. Dziecko jako nurek rekreacyjny. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2011, 2: 50-53.
 7. J. Krzyżak. Na co ta dekompresja …Cz. 2. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 10: 50-53.
 8. J. Krzyżak. Na co ta dekompresja … Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 9: 63-67.
 9. J. Krzyżak. Uff jak gorąco. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 8: 14-15
 10. J. Krzyżak. Zanurzenie to pestka. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 7: 11-12.
 11. J. Krzyżak. Vertigo u nurków. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 6: 37-39.
 12. J. Krzyżak. Uczyć się, czy nie uczyć? Oto jest pytanie. Cz. 2. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 5: 11-12.
 13. J. Krzyżak. Uczyć się, czy nie uczyć? Oto jest pytanie. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 4: 42-43
 14. J. Krzyżak. Nurkowanie z dymkiem. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 3: 52-54.
 15. J. Krzyżak. Hipotermia. Magazyn nurkowy Nuras.info, 2010, 1: 15-17.
 16. J. Krzyżak. BHN – Bezpieczeństwo i Higiena Nurkowania. Podwodny Świat 2009, 5 (73): 35-38.
 17. J. Krzyżak. Dieta dla nurka. Magazyn nurkowanie 2009, 3 (161): 58-59
 18. J. Krzyżak. Zatrucie dwutlenkiem węgla u nurków. Magazyn nurkowanie 2009, 1 (159): 48-49.
 19. J. Krzyżak. Przechłodzenie nurka. Na ratunek, 2009, 3 (IX), 1: 32-38.
 20. J. Krzyżak. Jak powstało Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Polish Hyperbaric Research, 2008, 24, 3:7-10
 21. J. Krzyżak. Postępowanie ratownicze w wypadkach nurkowych – cz. II. Na ratunek, 2008, 2 (VIII), 4: 44-47.
 22. J. Krzyżak. Postępowanie ratownicze w wypadkach nurkowych – cz. I. Na ratunek, 2008, 2 (VII), 3: 46-51.
 23. J. Krzyżak. Latanie a nurkowanie. Magazyn nurkowanie 2008, 8 (154): 50-51.
 24. J. Krzyżak. Skóra nura. Magazyn nurkowanie 2008, 6 (152): 58-59.
 25. J. Krzyżak. Najczęstsza barotrauma – uraz ciśnieniowy ucha. Magazyn nurkowanie 2008, 4 (150): 44-46.
 26. J. Krzyżak. Syreny – nurkujące kobiety. Magazyn nurkowanie 2008, 3 (149): 49-53.
 27. J. Krzyżak. Najgroźniejsza barotrauma płuc. Magazyn nurkowanie 2008, 2 (148): 46-48.
 28. J. Krzyżak. Polskie piśmiennictwo z dziedziny medycyny hiperbarycznej i nurkowej. Polish Hyperbaric Research, 2007, 19, 2:47-52.
 29. J. Krzyżak. Freediving – kluczem do sukcesu jest umysł, nie ciało. Podwodny Świat 2007, 4 (60): 32-35.
 30. J. Krzyżak. Wstrzymać oddech na jak długo? Podwodny Świat 2007, 3 (59): 32-33.
 31. J. Krzyżak. Medyczne aspekty freedivingu. Podwodny Świat 2007, 2 (58): 36-38.
 32. J. Krzyżak. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem. Podwodny Świat 2007, 1 (57): 29-31.
 33. J. Krzyżak. Zanurzenie to pestka. Wynurzenie to sztuka!!!. Magazyn nurkowanie 2007, 11 (145): 54-55.
 34. J. Krzyżak. Wysiłek fizyczny a bezpieczeństwo nurkowania. Magazyn nurkowanie 2007, 10 (144): 54-55.
 35. J. Krzyżak. Depresja a nurkowanie. Magazyn nurkowanie 2007, 8 (142): 56-57.
 36. J. Krzyżak. Nurkowania typu yo-yo. Magazyn nurkowanie 2007, 6 (140): 54-55.
 37. J. Krzyżak. Dlaczego właśnie ja – komentarz specjalisty. Magazyn nurkowanie 2007, 5 (139): 52-53.
 38. J. Krzyżak. Na co ta dekompresja … Magazyn nurkowanie 2007, 1 (135): 52-53.
 39. J. Krzyżak. Zmiana temperatury i konsekwencje dla nurka. Magazyn nurkowanie 2006, 10 (132): 52-53.
 40. J. Krzyżak. Vertigo – zawroty głowy u nurków. Magazyn nurkowanie 2006, 10 (132): 54-56.
 41. J. Krzyżak. Nurkowanie z dymkiem. Magazyn nurkowanie 2006, 9 (131): 66-67.
 42. J. Krzyżak. Nurkowanie kobiet a medycyna. Podwodny Świat 2001, 2 (23): 23-26.
 43. J. Krzyżak. Errata do „Nurkowania” J. Macke i współautorów. Podwodny Świat 2000, 8 (20): 18-20.
 44. J. Krzyżak. Pisarstwo nurkowe!? – ciąg dalszy. Magazyn nurkowanie 2000, 10 (60): 46-48.
 45. J. Krzyżak. Zatrucie dwutlenkiem węgla u nurków. Magazyn nurkowanie 2000, 8 (58): 46-47.
 46. J. Krzyżak. Pisarstwo nurkowe!? Magazyn nurkowanie 2000, 7 (57): 45-47.
 47. J. Krzyżak. Nurkowanie z dymkiem. Magazyn nurkowanie 2000, 6 (56): 48-49.
 48. J. Krzyżak. Moje trzy grosze do … ogólnych zasad dekompresji nurków wg. U.S. Navy.Magazyn nurkowanie 1998, 4, 5 (31): 26-27.
 49. J. Krzyżak. Moje trzy grosze do … ogólnych zasad dekompresji nurków. Magazyn nurkowanie 1998, 4, 4 (30): 26-27.
 50. J. Krzyżak. Moje trzy grosze do … pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych. Magazyn nurkowanie 1997, 3, 12 (26): 25.
 51. J. Krzyżak. Moje trzy grosze do … dekompresji w wodzie. Magazyn nurkowanie 1997, 3, 11 (25): 12-13.
 52. J. Krzyżak. Zatrucie CO2 u nurków. Magazyn nurkowanie 1997, 3, 10 (24): 12-13
 53. J. Krzyżak. Odległe następstwa nurkowania cz. 2. Magazyn nurkowanie 1997, 3, 6 (20): 14-15.
 54. J. Krzyżak. Odległe następstwa nurkowania cz. 1. Magazyn nurkowanie 1997, 3, 5 (19): 12-13.
 55. J. Krzyżak, B. Kania. Zmiany na dnie oczu u nurków w następstwie choroby ciśnieniowej. Rocznik Sł. Zdr. Mar. Woj. 1990-1994: 104-107.
 56. . J. Krzyżak. The effect of diving training on T-lymphocyte subpopulations. EUBS 1991 Procceedings of XVIIth Annual Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, Heraklion, Greece, 29 September – 3 October 1991.
 57. J. Krzyżak, H. Tchórzewski. Changes in cellular immunity during diving training. EUBS 1990 Procceedings of Joint Meeting on Diving and Hyperbaric Medicine, Amsterdam, Netherlands, 11-18 August 1990.
 58. J. Krzyżak, B. Kania. Badania porównawcze zmian na dnie oczu u nurków. Klin. Oczna 1990, 92, 5-6: 92-93.
 59. . J. Krzyżak.Medyczne zabezpieczenie podwodnych akcji ratowniczych i hiperbaria lecznicza. Pamiętnik Konferencji Naukowej nt. “Technika Nurkowania w Ratownictwie Górniczym”, Sobin 11-12 listopad 1988 r.
 60. J. Krzyżak. Psychologiczne aspekty nurkowania. Pamiętnik Konferencji Naukowej nt.“Technika Nurkowania w Ratownictwie Górniczym”, Sobin 11-12 listopad 1988 r
 61. J. Krzyżak, J. Gruszko. Kliniczne manifestacje toksycznego oddziaływania hiperbarii tlenowej na organizm. Anest. Inten. Ter. 1988, 21: 307-312.
 62. J. Krzyżak, J. Gruszko. Patofizjologia i metaboliczne następstwa oddziaływania wysokich prężności tlenu na organizm. Anest. Inten. Ter. 1988, 20: 274-280.
 63. J. Krzyżak, J. Stencel. Patomorfologia ciężkiej choroby ciśnieniowej u nurka. Lek. wojsk. 1988, 64, 11-12 (VI): 767-772.
 64. J. Krzyżak. Analiza przypadków chorych leczonych hiperbarią w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w latach 1983-1986. Pol. Tyg. Lek. 1988, 43, 26, 833-837.
 65. J. Krzyżak, J. Gruszko. Kliniczne wskazania do leczenia hiperbarią tlenową. Pol. Tyg. Lek. 1988, 43, 26: 827-831.
 66. J. Krzyżak. A case of delayed onset pulmonary barotrauma in a SCUBA-diver. Undersea Biomed. Res. 1987, 14, 6: 553-561.
 67. J. Krzyżak. Obraz radiologiczny urazu ciśnieniowego płuc u płetwonurka. Pol. Przegl. Rad. 1987, 51, 5: 276-278.
 68. J. Krzyżak. Leczenie choroby ciśnieniowej i zatorów powietrznych. Pol. Tyg. Lek. 1987, 42, 6: 171-176.
 69. J. Krzyżak. Fizjopatologia nurkowania – zasady dekompresji nurków. Przegl. Wojsk. Ląd. 1986, 28, 10(327): 126-131.
 70. J. Krzyżak, C. Tobiasz. Fizjopatologia nurkowania – oddziaływanie fizyczne gazów pod zwiększonym ciśnieniem. Przegl. Wojsk. Ląd. 1986, 28, 9(326): 97-101.
 71. J. Krzyżak. Podstawy farmakologicznego leczenia choroby ciśnieniowej nurków. Pol. Tyg. Lek. 1986, 41, 34: 1059-1062.
 72. J. Krzyżak. Ciężki krwotok płucny w przebiegu urazu ciśnieniowego płuc u płetwonurka. Pol. Tyg. Lek. 1986, 41, 34: 1077-1079.
 73. J. Krzyżak. Odma śródpiersia jako powikłanie urazu ciśnieniowego płuc u płetwonurka o nietypowym przebiegu. Pol. Tyg. Lek. 1986, 41, 19: 632-634.
 74. J. Krzyżak. Patofizjologia choroby ciśnieniowej nurków. Pol. Tyg. Lek. 1985, 40, 37: 1054-1058.
 75. J. Krzyżak, J. Toczek. Choroby nurkowe – rozpoznanie, pierwsza pomoc i zasady leczenia dla lekarzy praktyków – część II. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39, 39: 1305-1309.
 76. J. Krzyżak, J. Toczek. Choroby nurkowe – rozpoznanie, pierwsza pomoc i zasady leczenia dla lekarzy praktyków – część I. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39, 38: 1277-1282.
 77. J. Krzyżak, J. Toczek, S. Szczęśniewicz, M. Strzelecki. Analiza przypadków chorób nurkowych leczonych hiperbarią w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w lecie 1983 r. Pol. Tyg. Lek. 1984, 39, 31: 1041-1043.
 78. J. Krzyżak, B. Łokucijewski, J. Toczek. A case of severe decompression sickness of a skin diver. Biul. Inst. Med. Morsk. i Trop. 1984, 35, 1-2: 27-33.
 79. J. Krzyżak. Wpływ magnezu na strukturę i funkcję mięśnia sercowego. Rocznik Sł. Zdr. Mar. Woj. 1983/1984:145-154.
 80. J. Krzyżak, J. Podgórski. Wpływ obozu zdrowotnego na stan wyrównania cukrzycy i na sprawność fizyczną dzieci chorych na cukrzycę. Rocznik Sł. Zdr .Mar. Woj. 1983/1984: 134-144.
 81. J. Krzyżak, W. Narolski. Wpływ obozu zdrowotnego na stan wyrównania cukrzycy u dzieci. Biul. WAM 1979, 22, 4: 377-380.
 82. J. Krzyżak. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca w materiale Zakładu Anatomii Patologicznej WAM w latach 1971-1975. Biul. WAM 1979, 22, 4: 295-302.