Wymagane badania dodatkowe

 1. Profil podstawowy dla pracowników bez narażeń zawodowych:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
 2. Profil dla pracowników mających kontakt z żywnością:
  • badanie kału na nosicielstwo 3-krotne
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
 3. Profil dla pracowników biurowych i pracujących przy monitorach komputerowych:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
  • konsultacja okulistyczna
 4. Profil dla pracowników na wysokości i operatorów sprzętu zmechanizowanego:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • poziom glukozy we krwi
  • RTG klatki piersiowej
  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja laryngologiczna
  • konsultacja neurologiczna
  • badania psychotechniczne
 5. Profil dla pracowników pracujących w hałasie:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
  • audiometria
  • konsultacja laryngologiczna
 6. Profil dla pracowników pracujących w zapyleniu:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
  • badanie spirometryczne
  • konsultacja dermatologiczna
 7. Profil dla pracowników pracujących w hałasie i zapyleniu:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
  • audiometria
  • badanie spirometryczne
  • konsultacja laryngologiczna
  • konsultacja dermatologiczne
 8. Profil dla pracowników pracujących z chemią przemysłową:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • RTG klatki piersiowej
  • badanie spirometryczne
  • konsultacja dermatologiczne
  • badania toksykologiczne w zależności od wskazań
 9. Profil dla pracowników zaopatrzeniowców, przedstawicieli handlowych i kierowców aut służbowych kategorii B:
  • badanie morfologii krwi
  • OB
  • badanie ogólne moczu
  • poziom glukozy we krwi
  • RTG klatki piersiowej
  • konsultacja okulistyczna
  • badania psychotechniczne kierowców kategorii B